Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

Aden, Atron, İsofast, Millenium plus, Nitron, Solaris, Themafast modellerine ait Demirdöküm kombi arıza kodları.

Aden Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

Aden F0 Arıza Kodu: Kombinin su basıncının düşük olduğunu belirten koddur. Bu kod ekrana geldiği zaman cihaza 1 ile 2 bar arasında su basarak sorunu çözümleyebilirsiniz.

Aden demirdöküm kombi arıza kodları

F1 arıza kodu: Aşırı ısı termostatın da arıza olduğunu belirten koddur. Kombi bu hatayı verdiği sürece cihaz herhangi bir verim sağlamaz. Bu termostatın değişimi gerekmektedir. Servis çağırarak yardım almanız gerekir.

F2 arıza kodu : Sıcak su akmasın da etkili olan parçalardan ntc sensörün de arıza meydana geldiğini gösteren koddur. Bu kod cihazın göstergesinde olduğu sürece kombi sıcak su akıtmaz veya akıtmasın da sorunlar yaşar. Demirdöküm kombi servisi çağrı merkezini arayarak destek isteyiniz.

F4 arıza kodu : Cihazın alev almasın da arıza yaşandığını gösteren hata uyarısıdır. Yani kombi ateşleme yaptıktan sonra alev almıyor ve devreye girmiyor. Gaz grubunda, i̇yonizasyonda, elektrotlar da sorun olabilir. Servis çağırın.

F5/f6 arıza kodu : Kombinin hava akım sırasın da arıza meydana getirdiğini böylelikle cihazın f5 uyarısı verdiğini göstermektedir. Kombinin baca sensörün de yahut hava prosestatında problem olabilir. Servis i̇le görüşerek kombiye müdahale ettiriniz.

Oc arıza kodu : Hava prosestatının bağlı duruma geçtiğini gösteren kodun açıklamasıdır. Cihazın ekranın da bu kod varsa kombiye reset atınız. Resetten sonra düzelmiyor i̇se demirdöküm servisi tarafından kombiye müdahale ettiriniz.

Cc arıza kodu : Prosestatın yahut baca sensörünün i̇ptale alındığını gösteren koddur. Demirdöküm servisini arayarak sorunun çözümü i̇çin yardım alınız.

Atron Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F1 arıza kodu : Atron kombide aşırı ısınma meydana geldiğini belirten arıza kodudur. Bu durumda limit termostatında sorun var diyebiliriz. Parça değişimi gerekeceği i̇çin demirdöküm atron servisi i̇le görüşmeniz gerekmektedir.

Atron Demirdöküm kombi arıza kodları

F2 arıza kodu : Sıcak su ntc sinde sorun olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda sıcak su sensörü arızalı olduğu i̇çin kombi sıcak su vermez. Sorunun çözümlenmesi i̇çin sensör değişimi gerekmektedir. Bunun i̇çin atron kombi servisini aramalısınız.

F3 arıza kodu : Kombinin tesisata yolladığı suyun değerini ölçme görevinde olan sensöründe bağlantı sorunu yaşanıyor demektir. Bu durumda tüketici olarak müdahale edebileceğiniz herhangi bir i̇şlem olmamaktadır.

F4 arıza kodu : Cihazın ateşlemeyi yapmadığını belirten bu uyarı kodunda cihaz ateşlemeyi sağlamadığı i̇çin verimli olmaz. Bu nedenle de gaz valfinde ya da i̇yonizasyonda sorun var diyebiliriz. Demirdöküm teknik servisi arayınız.

F5 arıza kodu : Hava akışının sağlanmadığını belirten hata kodudur. Kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se hava prosestatı arızalı diyebiliriz. Prosestat değişimi gerekeceği i̇çin atron kombi servisini aramanız gerekmektedir.

F6 arıza kodu : Cihazın tesisata gönderdiği suyun dönüş değerini ölçme görevinde olan sensörünün arızalı olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumun çözümlenmesi i̇çin atron servisi i̇le görüşmeniz gerekmektedir.

F7 arıza kodu : Kombi ekranında F7 hata kodu belirdi i̇se gaz armatürün de sorun var demektir. Gaz armatöründe sorun olduğu i̇çin cihaz ateşleme yapmaz doğal olarak da kombi verim sağlamaz. Bu durumda sorunun çözüme ulaşması i̇çin demirdöküm kombi servisini aramalısınız.

F8 arıza kodu : Cihazın tesisat devresine göndermekte olduğu suyun değerini ölçme görevinde olan sensöründe aşırı ısınma problemi olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda sensör değişimi gerekebilir.

F9 arıza kodu : Prosestatta kısa devre sorunu olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda hava prosestatı arızalı bu sebeple de hava akışını sağlamıyor diyebiliriz. Parça değişimi sonrasında sorun çözümlenecektir. Yalnız bunun i̇çin demirdöküm teknik servisi i̇le görüşmeniz gerekmektedir.

F10 arıza kodu : Atron kombinin basıncının 0,3 barın altında olduğunu gösteren uyarı kodudur. Bu durumda kombiye 1,5 bar kadar doldurma musluğu i̇le su basmalı sonrasında cihaza reset atmalısınız. Sorun bu şekilde çözümlenecektir.

F11 arıza kodu : Atron kombide bu uyarı kodu belirdi i̇se su akışı sağlanmıyor demektir. Bu durumda kombi i̇çinde su dolaşımı olmuyor diyebiliriz. Sorunun çözümlenmesi i̇çin demirdöküm atron servisini aramalısınız.

F12 arıza kodu : Daireye gelen voltajın 165 v altında olduğunu belirten arıza kodudur. Bu durumda cihazı kullanmamalı voltaj dengeleyici özellikte olan regülatör cihazını kullanmalısınız. Aksi taktirde cihazın i̇çinde bulunan parçaları zarar görerek yanabilir.

F13 arıza kodu : Atron kombinin kalorifer gidiş ve dönüş sensörlerinin arasındaki sıcaklık farkında problem olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda demirdöküm servisini aramalısınız.

isofast Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F01/f04 arıza kodu : İsofast kombinin ateşleme başarısızlığı yaptığını belirten hata kodudur. Cihazın ateşlemeyi yapmaması sebebi i̇le cihazdan verim alınamaz. Bu durumda i̇yonizasyon sorunu var diyebiliriz. Sorunun çözümlenmesi i̇çin de i̇sofast kombi servisini aramalısınız.

isofast demirdöküm kombi arıza kodları

F02 arıza kodu : İsofast kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se hava akışının sağlanmadığı anlamına gelir. Bunun nedeni prosestatın arızalı olmasıdır. Bu durumda demir döküm kombi servisini aramalısınız.

F03 arıza kodu : Kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se cihaz 2 saat 40 dakika i̇çinde sorunu yaşattırıyor i̇se proses tatta sorun vardır. Çözümü i̇çin demirdöküm i̇sofast servisini aramalısınız.

F05 arıza kodu : Kombide sıkça karşılaşılan F05 arıza kodunun açıklaması aşırı ısınmadır. Kısacası cihazın aşırı ısınma termostatı olan limit sensörü hasar görme sebebi i̇le cihaz arızaya geçiyor diyebiliriz. Bu konuda yardımları demirdöküm i̇sofast servisinden alabilirsiniz.

F06 arıza kodu : Kalorifer devresi sensöründe sorun olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda peteklerin ısınmasını sağlayan sensör arızalı diyebiliriz. Sensör değişimi gerektiği i̇çin demirdöküm teknik servisi aramalısınız.

F07 arıza kodu : Kombinin sıcak su devresi i̇çin çalışan sensöründe sorun olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda sensör arızalı olduğu i̇çin kombiden sıcak su alamazsınız. Sorunun çözümlenmesi i̇çin demirdöküm i̇sofast servisi’ne ulaşmalısınız.

F08 arıza kodu : i̇sofast kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se kalorifer sen sörleri arızalı demektir. Yalnız önemli olan hangi sensorun arıza yaptığını bulabilmektir. Kombi bu hata kodunu veriyor i̇se birden çok sen sörde sorun olabilir. Bu durumda hem arıza tespiti hem de müdahalesi i̇çin demir döküm kombi servisi’ni aramalı yardım almalısınız.

F09 arıza kodu : Sıcak su sensörünün arızalı olduğu ve dolayısıyla da kombide sıcak su sorununun yaşandığı arıza kodudur. Sıcak su sensörünün değişimi gerektiği i̇çin i̇sofast kombi servisinden yardım i̇stemelisiniz.

F10 arıza kodu : Kombinin kalorifer devresine gönderdiği suyun dönüş sıcaklığını kontrol eden sensöründe hata oluştuğunu ve bu sebeple de sensörün görevini gerçekleştirmediğini belirten hata kodudur. Böyle bir durumda demir döküm i̇sofast servisinden yardım almalısınız.

F11 arıza kodu : i̇sofast kombinin ana kartından sinyal alınamadığını belirten uyarı kodudur. Kombi bu durumda çalışmaz. Sorunun çözümlenmesi i̇çin demir döküm kombi servisini aramalısınız.

F12 arıza kodu : Ekran kartından sinyal alınamadığı zaman i̇sofast kombi ekranında bu uyarı kodu belirir. Bu durumda ekran kartının ya değişimi ya da tamiri gerekmektedir. Bu durumda gereken yardımları demirdöküm i̇sofast servisinden almalısınız.

F13 arıza kodu : i̇sofast kombinizin ekranında bu hata kodu belirdi i̇se ana kartta sorun var demektir. Böyle bir durumda kart teknik bir sorun sebebi i̇le arızalanmıştır. Değişimi ya da tamiri gerekebilir. Bu durumda i̇sofast kombi çalışmaz. Sorunun çözüme ulaşması i̇çin demirdöküm teknik servisi’ni arayınız.

F14 arıza kodu : Cihazın kalorifer su sıcaklık derecesinin 95c den fazla olduğunu belirten uyarı kodudur. Derecede kendiliğinden yükselme oluyorsa cihaza müdahale etmemeli demirdöküm i̇sofast servisini aramalısınız.

F15 arıza kodu : Cihazın gaz mekanizmasında üç yollu vanaya ait olan step motorda sorun olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda step motor değişimi gerekebilir. Tüketici olarak cihaza müdahale etmemeli demir döküm kombi servisinden yardım almalısınız.

F16 arıza kodu : Brülörün sönmesine rağmen ateşlemenin hala devam ettiğini bildiren arıza kodudur. Bu durumda i̇sofast kombide i̇yonizasyon sorunu yaşanıyor diyebiliriz. Konu hakkındaki yardımları demir döküm kombi servisinden almalısınız.

F17 arıza kodu : i̇sofast kombiye gelen voltajın 170 v değerinden az olduğunu belirten uyarı kodudur. Cihaz bu sorunu sürekli olarak yaşattırıyor i̇se bu durumda cihazda bulunan parçalar zarar görüp yanabilir. Voltaj düzenleyicisi diye bilinen regülatör cihazını kullanmanız gerekmektedir.

F18 arıza kodu : Ekran kartında sorun olduğunu bildiren hata kodudur. Ekran kartı değişimi yapıldı i̇se büyük i̇htimalle ayarları yapılmamış demektir. Ekran kartına herhangi bir müdahale gerçekleşmedi i̇se bu durumda arızalı diyebiliriz. Değişimi ya da tamiri gerekeceği i̇çin i̇sofast kombi servisi i̇le i̇letişime geçmelisiniz.

F19 arıza kodu : i̇sofast kombinin kalorifer sensörünün bağlı olmadığını belirten uyarı kodudur. Bu durumda petekler ya az ısınır ya da hiç ısınmaz. Sensör kopukluğunun çözümlenebilmesi adına servisin müdahalesi gerekmektedir.

F20 arıza kodu : i̇sofast kombide yer alan elektronik kart i̇le ekran kartın uyumlu olmadığını belirten arıza kodudur. Kombiye müdahale edilmiş ekran kartı ya da elektronik kart değiştirilmiş i̇se ayarları yapılmamış olabilir. Cihaza müdahale edilmedi ve parça değişimi yapılmadı i̇se elektronik kart arızalı diyebiliriz.

F21 arıza kodu : i̇sofast kombinin tesisata gönderdiği suyun dolaşımında problem olduğu aynı zamanda cihazın dolaşımı sağlamadığı durumlarda kombi ekranında beliren hata kodudur. Bu durumda cihaza müdahale etmeyin.

F23 arıza kodu : i̇sofast kombide tesisat daha doğrusu kalorifer devresinin sıcaklığının 50c den daha hızlı yükseldiğini belirten arıza kodudur. Bu durumda tüketici olarak cihaza reset atmalısınız. Sorun reset i̇şleminden sonra düzelmiyor i̇se servis çağırmalısınız.

Milenyum Plus Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F1 ve f4 arıza kodu : Milenyum plus kombide hem f1 hem de f4 arızası ateşleme başarısızlığını belirtmektedir. Kombi ateşlemeyi sağlamadığından dolayı randıman almanız i̇mkânsızdır. Bu durumda önce cihaza re set atmalısınız. Sorun çözümlenmiyor i̇se gaz valfinde ya da i̇yonizasyonunda problem olabilir. Demirdöküm kombi servisini arayarak yardım almalısınız.

milenyum plus demirdöküm kombi arıza kodları

F2 arıza kodu : Milenyum plus kombide hava başarısızlığı var anlamındadır. Bu durumda kombi otomatik olarak kendini resetleyecektir. Sorun reset sonrasında devam ederse fan motorunda, bacada  ya da hava proses atında problem var diyebiliriz. Böyle bir durumda cihaza müdahale edemezsiniz milenyum plus servisini aramalısınız.

F3 arıza kodu : Milenyum plus kombinin fan motorundan aldığı artı basınç i̇le ana karta atık gazda problem olup olmadığını aktaran parçada yani hava proses atında sorun meydana geldiğini belirten arıza kodudur. Bu durumda prosestatın tamiri yapılamaması sebebi i̇le değişimi gerekebilir diyebiliriz. Sorunun çözüme ulaşması i̇çin demir döküm teknik servisini aramalısınız.

F5 arıza kodu : Kombide aşırı ısınma termostatının daha doğrusu limit sen sörünün arıza yaptığını belirten hata kodudur. Kombi ekranında f5 arıza kodu yer aldı i̇se sensör zarar görmüş ve değişime i̇htiyaç duyuyor diyebiliriz. Bu konuda gereken yardımları almak adına demir döküm kombi servisini aramalısınız.
F6 arıza kodu : Milenyum plus kombide sıcak su sensörünün arıza yaptığını bildiren hata kodudur. Bu durumda sıcak su sensöründe sorun olması sebebi i̇le kombi sıcak su vermez. Sıcak su sorunu yaşamakta olan tüketicinin çözüm i̇çin milenyum plus servisini araması gerekmektedir.

F9 arıza kodu : Milenyum plus kombide kalorifer sen söründe sorun olduğunu belirten arıza kodudur. Bu şekilde kombi peteklere isı göndermez. Problemin çözümlenmesi i̇çin demirdöküm kombi servisini aramalısınız.

F11 arıza kodu : Kombide bulunan parçaların tümünün bağlı olduğu ve yönetildiği elektronik kartta sorun olduğu zaman veya sinyal alınamadığı zaman kombi ekranında bu hata kodu belirmektedir. Kombi bu durumda kesinlikle çalışma sergilemez. Bu durumda kartın ya tamiri ya da değişimi gerekir diyebiliriz. Demirdöküm kombi servisini aramalı konu hakkında yardım almalısınız.

F12 arıza kodu : Milenyum plus kombinin ekran kartında sorun olduğunu belirten hata kodudur. Ekran kartında sorun olduğunda kartın ya tamiri ya da değişimi gerekmektedir. Bu durumda demirdöküm kombi servisini aramalısınız.

F13 arıza kodu : Milenyum plus kombinin ana kartında sorun olduğunu belirten hata kodudur. Ana kartta sorun olduğu i̇çin kombi çalışmaz.

F14 arıza kodu : Milenyum plus kombi f14 arıza uyarısı var i̇se kalorifer sıcaklığı 95 derecenin üstünde demektir. Bu durumda kombi servisi çağrı merkezini aramalısınız.

F15 arıza kodu : Bu arıza kodu kombinin gaz mekanizmasında step motor sorunu yaşanıyor anlamına gelmektedir. Step motor adı verilen parça üç yollu vana grubuna ait olduğu i̇çin kombi bu arıza kodunu verdiğinde sıcak su kullanımında peteklerinizde ısınabilir. Ya da gaz girişinde sorunlar olabilir. Bu durumda milenyum plus servisini aramalısınız.

F16 arıza kodu : Kombinin kapalı olmasına rağmen ateşlemeyi yapmaya devam ettiğini belirten hata kodudur. Bu durumda arızalı olan kısım i̇yonizasyondur.

F17 arıza kodu : Kombiye gelen voltajın olması gereken değerden düşük olduğunu belirten hata kodudur. Sizlere bu konuda regülatör kullanmanızı tavsiye ederiz. Regülatör sonrasında voltajlarla alakalı sorun yaşamazsınız.

F19 arıza kodu : Sıcak su ntc sinin sıcak su talebinde olduğunu yalnız boru üstündeki i̇rtibatının kesildiğini belirten uyarı kodudur. Bu durumda sıcak su i̇steği karşılanamaz. Konu hakkındaki yardımları milenyum plus servisinden almalısınız.

F20 arıza kodu : Milenyum plus kombinin ekran kartı i̇le uyum sağlamadığını belirten hata kodudur. Cihazın ekran kartının değişimi yapıldı i̇se servis ayarları yapılmamış olabilir. Bu durumda servis ayarlarının yapılması i̇çin demir döküm kombi servisini aramalısınız. Ekran kartı değişimi yapılmadıysa arızalı olabilir. Değişim ya da tamir i̇şlemi i̇çin yine demir döküm kombi servisi i̇le görüşmeniz gerekmektedir.

F21 arıza kodu : Kombinin basıncının azaldığını belirten arıza kodudur. Bu durumda servis çağırmaya gerek yoktur. Kombinin altında yer alan dolum vanasını açmalı kombiye i̇htiyacı olan suyu (1,5 bar) basmanız gerekmektedir. Su basma i̇şleminden sonra kombiyi resetlerseniz sorun çözümlenecektir.

F22 arıza kodu : Kombide olması gerekenden (1,5 bardan) daha fazla su olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda kombi basıncını kontrol edin 2,7 barın üstünde olduğunu göreceksiniz. Kombideki fazla suyu peteğin yan tarafından havasını alarak düşürebilirsiniz. Petekten hava alma i̇şlemi sonrasında kombi basıncı sıfıra ulaşacaktır. Bu i̇şlemden sonra kombiye yeniden 1,5 bar kadar su basarsanız sorun kalmayacaktır.

Demirdöküm arıza kodları diğer modeller için yazımızın devamına gözatın.

Nitron Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F1 arıza kodu : Nitron kombide sıkça karşılaşılan f1 arıza kodunun açıklaması kombinin limit termostatın da sorunun olmasıdır. Kısacası aşırı ısınma meydana gelmiş bu nedenle de kombi kendini kullanıma kapatmış yani bloke etmiştir.

nitron demirdöküm kombi arıza kodları

F2 arıza kodu : Kombide sıcak su ntc bağlantılarında sorun olduğu anlamına gelen f2 arıza uyarısı sıcak su alamazsınız.

F4 arıza kodu : Nitron kombi ekranında f4 arıza kodu var i̇se kombi ateşleme yapmıyor demektir. Bu durumda ya kombiye gaz gelmiyordur ya da i̇yonizasyon sorunu vardır. Bunun yanı sıra gaz armatöründe sorun var da diyebiliriz.

F5 arıza kodu : Hava akışı sorunu olduğunu belirten hata kodudur. Kısacası cihazın hava prosestatı arızalı diyebiliriz. Bu durumda cihaza müdahale etmek yerine Konak arçelik servisi ile görüşerek teknik destek almalısınız.

F6 arıza kodu : Nitron kombide f6 uyarı kodu belirdi i̇se dış hava sensörü bağlantısında sorun var demektir. Bu durumda kombinin hava proses atında ya da baca sen söründe sorun var diyebiliriz.

F7 arıza kodu : Hava akışının sağlandığı sensörlerde bağlantı sorunu meydana geldiğinde nitron kombide bu uyarı kodu belirmektedir. Böyle durumlarda cihaza müdahale edilmemeli direk olarak demirdöküm nitron servisi aranmalıdır.

F8 arıza kodu : Hava akışının sağlanmadığı yani fan motorunun görev yapmadığı durumlarda kombi ekranında bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumun yaşanmasına sebep fan motorunun arıza yapmış olmasıdır. Bu durumda direk olarak demir döküm kombi servisini aramalı yardım i̇stemelisiniz.

F9 arıza kodu : Cihazda kablolama sorunu olduğunu belirten koddur. Bu durumda kablo bağlantıları yanlış da olabilir yerinden de çıkmış olabilir. Cihaza müdahale etmeden demirdöküm nitron servisini aramanız gerekmektedir.

F10 arıza kodu : Demirdöküm nitron kombide f10 arıza kodunun açıklaması kombinin suyunun olması gereken değerden az olduğudur. Yani kombi basıncını kontrol ederseniz 0,3 barın altında olduğunu görürsünüz. Direk olarak kombinin alt bölümüne monteli durumda olan doldurma musluğunu açın ve kombiye 1,5 bar kadar su basın. Kombi i̇şlem sonrasında yine aynı uyarıyı veriyor i̇se kombiyi kapatın ve yeniden açın kombi çözümlenecektir.

F11 arıza kodu : Nitron kombide sirkülasyon sorunu yaşandığını belirten uyarı kodudur. Yani bu durumda kombi i̇çindeki suyu dolaştırmıyor diyebiliriz. Böyle bir durumda demir döküm kombi servisi’ni aramalı yardım i̇stemelisiniz.

F12 arıza kodu : Nitron kombide F12 arıza kodu voltaj düşüklüğü demektir. Şebeke geriliminin 165 v altında olduğu durumlarda kombi ekranında bu hata kodu belirir. Bu durumda sizlere tavsiyemiz kombinin voltaj düşüklüğü sebebi i̇le zarar görmemesi adına regülatör kullanmanızdır. Regülatör kullanımı sonrasında kombinin voltajdaki dalgalanmalardan etkilenmez ve kombi parçalarında yanma söz konusu olmaz.

Solaris Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F0 arıza kodu : Kombinin su basıncının düşük olduğunu ve bu sebeple de kombinin verim sağlamadığını belirten arıza kodudur. Kombi su seviyesini 1,5 bara ayarladığınız takdir de cihazın çalışmasını sürdürdüğünü göreceksiniz.

Solaris Demirdöküm kombi arıza kodları

F1 arıza kodu : Kombi aşırı ısındığı durumlar da i̇çerisin de mevcut olan aşırı ısınma termostatı devreye girerek cihazı korumaya alır. Fakat kombi de böyle bir arıza kodu var i̇se bu termostatın arızalandığını anlayabiliriz.

F2 arıza kodu : Hemen hemen her kombi de yaşanan sorunlardan biri olan sıcak su arızası anlamına gelen f2 uyarısın da kullanıcı sıcak su alamaz. Yahut bir saat sıcak su akar i̇ki saat akmaz. Sürekli aynı problem yaşanır. Sensörün değişimi yapılırsa problem ortadan kalkar. Servis tarafından müdahale edilmesi gerekir.

F4 arıza kodu : Kombinin ateşleme i̇şleminden sonra verim sağlaması i̇çin alev alması gerekir. Eğer kombi de f4 arıza uyarısı varsa cihaz alev almıyor demektir. Bu durumda da kombiden bir verim alınması mümkün olmamaktadır. Gaz armatürü, ana kart, elektrotlarda veya i̇yonlar da sorun olabilir. Servisi çağırarak yardım i̇stemeniz gerekir.

F5/f6 arıza kodu : Hava akımın da arıza yaşandığını belirten kodlardır. Cihaz hava prosestatı yahut baca sensör sorunu yaşıyor demektir. Vakit kaybetmeden servis i̇le görüşerek yardım alınız.

Oc arıza kodu : Baca sensörünün yahut hava proses atının bağlı durumda kaldığını gösteren koddur. Oc arıza kodu kombide her zaman beliren bir kod değildir. Bu kod ekrana geldiği zaman birkaç kez kombiye reset atın.

Cc arıza kodu : Hava proses atının yada baca sensörünün bağlılığının i̇ptal edildiği gösteren koddur. Bu parçalarından birinin dahi i̇ptal edilmesi kombinin verim kaybına neden olabilir. Servis i̇le görüşerek sorunun çözümü hakkında bilgi i̇steyiniz.

Demirdöküm kombi arıza kodları ile cihazınızdaki problemi giderebilir veya servis talebinde bulunabilirsiniz. Modelinize uygun işleme gözatınız.

Themafast Demirdöküm Kombi Arıza Kodları

F01 ve f04 : Themafast kombide beliren f01 ve f04 arıza kodlarının açıklaması kombinin ateşleme yapmaması yani kombiye gaz gelmemesidir. Bu durumda vanaların kontrolünü yapmalı vanaları açık konuma getirmelisiniz. Vanaları açık hale getirdikten sonra kombiyi resetleyin. Hala aynı uyarı kodu var i̇se bu durumda gaz valfinde ya da i̇yonizasyonunda problem olabilir.

demirdöküm themafast kombi

F02 arıza kodu : Hava başarısızlığı sebebi i̇le prosestatın arıza yaptığını belirten arıza kodudur. Bu durumda parça değişimi gerekeceği i̇çin sizin direk demir döküm themafast servisi i̇le görüşmeniz gerekmektedir. Proses tat değişimi sonrasında cihaz çalışmaya devam edecektir.

F03 arıza kodu : Kombinin hava proses atının arıza yaptığını belirten uyarı kodudur. Bu durumda cihaz hava akışı sağlamıyor diyebiliriz. Bu durumda sorunun çözümlenmesi i̇çin themafast servisini aramalısınız.

F05 arıza kodu : Themafast kombide aşırı ısınma olduğunu belirten hata kodudur. Bu durumda limiti termostat sensöründe sorun var ve değişimi gerekebilir diyebiliriz.

F06 arıza kodu : Themafast kombide kalorifer sen sörünün arızalı olduğunu belirten uyarı kodudur. Bu durumda sensör değişimi gerekebilir. Themafast kombi servisini aramalı yardım i̇stemelisiniz.

F08 arıza kodu : Kombide tesisat gidiş suyu sensörü arızası olduğunda ekranda bu uyarı kodu belirmektedir. Bu durumda sensör değişimi gerekebilir. Yalnız bu uyarı kodunda hangi sensörün değişeceği konusunda tespit edilmeden bilgiler verilemez. Bu arızayı tespit etmesi ve müdahale etmesi açısından demir döküm servisi i̇le görüşmenizde fayda vardır.

F09 arıza kodu : Kombideki su basıncını ölçe görevinde olan sensorun arızalı olduğunu belirten uyarı kodudur.

F11 arıza kodu : Themafast kombide ana kart arızası yaşandığını belirten uyarı kodudur. Ana kartın tamirinin ya da değişiminin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle de demir döküm servisi’nden yardım almalısınız.

F12 arıza kodu : Themafast kombide f12 arıza hatası belirdi i̇se ekran kartında ya da kumanda panelinde sorun var demektir.

F13 arıza kodu : Themafast kombinin elektronik kartında sorun olduğu anlamına gelen bu uyarı kodunda kart tamiri ya da kart değişim i̇şlemi gerekebilir. Bu durum i̇çin servis desteği almalısınız.

F14 arıza kodu : Themafast kombide sensor arızası yaşandığını belirten bu uyarı kodunda hangi sensorun değişmesi gerektiğini servis gelip tespit etmelidir.

F15 arıza kodu : Kombinin üç yollu vana adını verdiğimiz parçasının step motorunda sorun olduğu anlamına gelen bu uyarı kodunda cihaz verim sağlamaz.

F16 arıza kodu : Themafast kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se gaz valfinde sorun var demektir. Bu durumda cihaz ateşleme yapmaz. Cihazın ateşleme yapmaması sebebi i̇le de hem peteklerinize sıcaklık gelmez hem de sıcak su alamazsınız.

F17 arıza kodu : Themafast kombide voltaj düşüklüğü yaşanıyor demektir. Bu durumda sizin öncelikle bir elektrikçiyi çağırmanız gerekmektedir. Elektriksel bir problem söz konusu değilse regülatör kullanmanızı gerekir.

F18 arıza kodu : Cihazın ekran kartında sorun olduğunu anlayabileceğimiz hata kodudur. Bu durumda ekran kartının tamiri ya da değişimi gerekmektedir.

F19 arıza kodu : Sensör sıcak su i̇steğini karşılıyor fakat boru üzerindeki i̇rtibatı geçerli değil. Bu durumda sensörde sorun var diyebiliriz.

F20 arıza kodu : Themafast kombinin ekran kartı i̇le kombinin uyum sağlamadığını belirten uyarı kodudur. Cihaza önceden müdahale edilip ekran kartı değiştirildi i̇se ayarları yapılmamış olabilir. Cihaza müdahale edilmedi i̇se ekran kartı arızalı diyebiliriz.

F21 arıza kodu : Themafast kombi bu uyarı kodunu veriyor i̇se kombinin basınç değeri olması gereken değerden düşük demektir. Yani kombi basıncı 0,3 barın altındadır. Bu durumda kombiye altında bulunan doldurma musluğu i̇le su basmanız gerekmektedir. Basınç değeri 1,5 barı gösterdiğinde doldurma musluğunu kapatın cihaz çalışacaktır. Çalışmazsa da kombiyi kapatıp yeniden açın yani resetleyin.

F22 arıza kodu : Kombi basıncı gereğinden fazla olduğunda daha doğrusu 2,7 barın üstünde olduğunda kombi bu uyarı kodunu vermektedir. Themafast kombi ekranında bu uyarı kodu belirdi i̇se kaloriferin yan tarafındaki müşirden hava alma i̇şlemi yapmalısınız. Bu i̇şlem sonrasında sorun kalmayacaktır.

Demirdöküm kombi arıza kodları ve anlamlarını sizler için derledik. Tüketici olarak kendinizin müdahale edebileceği durumlardan bahsettik. Bunun dışındaki işlemler için Demirdöküm kombi servisi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 
Önceki yazıyı okuyun:
cartel klima arıza kodları
Cartel Klima Arıza Kodları

Cartel klimalarda üç ayrı filtre sistemi kullanılmaktadır. Anti bakteriyel ön filtre sayesinde eviniz toz ve mikroplardan arınır. Karbon filtre ile...

Kapat